Donation fra Jette Kristensen

Projekt Puttetæpper har igen fået en dejlig stofdonation, denne gang fra Jette Kristensen, der grundet sygdom ikke kan sy længere. Der er mange dejlige stoffer, også til bagsider, og i den store kasse med kattene er en mængde små pappede firkanter og større skårne firkanter. Desuden er den fuld alskens sygrej.
En stor tak til Jette, fordi hun tænkte på os.