Mønstre til puttetæpper 1998 – 2007

Projekt puttetæpper til julemærkehjemmet Kildemose

Puttetæppeblokke 1998 – 2007 – 10 års jubilæum

Efter ønske udgives de blokke, som er brugt i projektet. Blokkene er alle traditionelle blokke, som kan bruges til personligt brug.

Disse blokke kan ikke bruges til at sy efter til projektets blok-tæpper, idet vi kun modtager blokke til sammensyning og montering, syet efter den aktuelle blok, solgt i forbindelse med Dansk Patchwork Forenings sidste Træf.

Dog er man altid velkommen til at anvende blokkene til at sy hele tæpper til Kildemose. Disse tæpper sendes direkte til Julemærkehjemmet Kildemose, Kildemosevej 15, 3310 Ølsted. Størrelse: tommelfingerregel siger: ingen side mindre end 1 meter, ingen side over 1,5 meter. (Ved større tæppe venligst kontakt én fra styregruppen).

Blokmønstrene er i denne udgave tegnet op i A4 format, og blokkene måler 15 x 15 cm. Du skal derfor selv bestemme din blokstørrelse. Mål på original blok er påført. De originale mønstre varierede i mål fra 18 x 18 cm til 25 x 25 cm.
PDF-fil i A3-format med originalmønstrene kan rekvireres ved mail til:

Den oprindelige forklaring til mønstrene er stærkt forenklet, da den meget udførlige tekst var beregnet på, at alle blokkene skulle være nogenlunde ensartede af hensyn til de færdige tæpper. Et tip, som har været gennemgående på mønstrene til puttetæpper: hvis du syr over pap, kan det være praktisk at undlade at ri stoffet om pappet på yderkanterne af blokke, så kan man sy blokkene sammen på maskine.

De afbildede tæpper er syet af “Tæppetanter” til 10 års jubilæumsudstillingen 2007.
Spørgsmål til disse mønstre kan rettes til Hanne Schrøder, tlf. 7575 2809 eller pr mail til:
hanne@kludekoner.dk

Alle mønstre kan udskrives fra nedenstående .pdf