Det 7. år – 2003-04

Birgit Glüsing skriver om Projekt Puttetæpper 1997 – 2007

Ved træffet i Roskilde var vi igen klemt inde i et hjørne af salen med alle butikkerne. Der var vist ikke mange andre, end dem der direkte ledte efter os, der så os. Boden var ellers flot, 7 tæpper og nogle flotte, laminerede faner, som Susse havde lavet. Alligevel havde vi et ganske pænt salg, og vi kunne da igen give fonden 1000 kr foruden det beløb, vi havde solgt julemærkepins for. Det var i øvrigt Susse, der en stor del af tiden passede boden.

Årets blok var ”Jakobsstigen”, en helt traditionel, men meget dejlig blok. Vi bad om rødt som den gennemgående farve, og om en særlig farveværdifordeling. Det blev nogenlunde overholdt. Vi fik også lidt besvær med hjørnerne, som går helt ud til kanten, til gengæld blev det meget flotte tæpper. Men det er at foregribe begivenhedernes gang.

Artiklen i KM nr. 3, september 2003, var en afskrift af nogle Kildemosebørns tanker om det at få et tæppe. Det må have overbevist mange om nytten af projektet.

I anden anledning havde jeg fået kontakt til ugebladet ’Hendes verden’, og jeg fik dem gjort så interesserede i projektet, at journalisten og jeg i august mødtes på Kildemose og lavede en artikel om puttetæpperne. Det resulterede så i en fin artikel i bladet i uge 48.

I løbet af efteråret betød omlægninger på Susses arbejde, at hun ikke længere kunne overkomme at være med, og jeg var igen alene om at holde styr på projektet. I nyhedsbrevet i november efterlyste jeg derfor hjælpere, dog uden resultat.

En væsentlig forandring var der dog: vi kom på nettet! Hanne Schrøder, Brædstrup, som havde været med siden 2000, påtog sig at være projektets webmaster og sørge for, at vi kom med på Dansk Patchwork Forenings hjemmeside, hvad vi har været siden. Det er Hanne, der gennem de senere år har stået for samarbejdet med foreningens skiftende webmasters. Der vises fotos af både tæppetantetæpper og bloktæpper.

For at få ryddet op i listen over tæppetanter havde jeg i nyhedsbrevet bedt alle om at nytilmelde sig på den vedlagte blanket. Der blev sandelig ryddet ud! I foråret 2004 var vi pludseligt kun 32 tæppe- og monteringstanter tilbage. Alligevel kunne vi stadig nå at følge med, endda til ca. 125 børn om året, så det kunne tyde på, at mange af dem, der ikke meldte sig igen, heller ikke havde syet så mange tæpper til børnene.

Der kom i løbet af foråret næsten 400 blokke ind – plus 23 af 2002-blokken – og vi var kun 9 til at sy dem sammen. Og så var der alle de halvfærdige ting, man også var begyndt at sende os. Men på den ene eller den anden måde nåede vi det alt sammen, selv om det nok tog sin tid. Og der kom da også lidt efter lidt flere ’tanter’ til.

I foråret kom også et sødt lille tæppe med 6 huse, uden afsender, så det var altså en anonym gave. Derfor kunne vi kun sige tak gennem bladet. Lene Schou på Kildemose er ellers meget flink til at skrive takkekort til dem, der syr tæpperne.

Hjemmesiden blev en vældig succes, der var utroligt mange, der sendte (og sender) fotos dertil, både af bloktæpperne og af tæppetantetæpperne (det er dem, hvor man selv bestemmer både farver, mønster, metode, størrelse osv).

Næste år -> Det 8. år