Omtale

Vi er altid glade for omtale, der kan give opmærksomhed omkring Projekt Puttetæpper, så der måske er endnu flere, der vil være med!

Vi er også glade for støtte, og det har vi fået et par gange fra Tuborgfondet, det har givet os 5000 kr 2 gange med nogle års mellemrum til vat og bagsidestoffer.

Nu har de taget os med i deres flotte årsberetning, en meget fin tryksag, der fortæller i ord og billeder om nogle af de foreninger og projekter, de har støttet i 2012.

tuborgfondet 2012

I teksten kan man bl.a. læse, at:

“Tuborgfondet er også en slags samfundshjælper. Siden 1931, hvor fondet blev oprettet med det formål at virke for samfundsgavnlige formå, har fondet uddelt 960 mio. omregnet i nutidskroner til 19.357 større og mindre projekteter over hele landet. Der er ydet støtte til erhvervslivet, forskningen, kunsten, uddannelsen og sporten.

Tuborgfondet modtog i 2012 2.450 ansøgninger om støtte. Der blev bevilget penge til 624 af disse.”

Man kan læse, at støtten er givet i størrelsen 5.000 kr til 1.175.851 kr i 2012!

Vi er meget taknemmelige for, at fondet ville tilgodese Projekt Puttetæpper med de 5.000 kr, som vi har søgt om. Der er kommet meget stof og vat ud af det til de bloktæpper og UFO’er som monteringstanterne har syet færdige til glæde for mange børn på alle 4 julemærkehjem!