Rødt, blåt og hvidt

Lene Jakobsen, Demstrup, har syet den fine sampler dels af materialer fra tantetræf og dels af egne materialer. Blokkene er monteret med røde stolper og kant.