Efter vandskade

Jette Carlsen, Falster, er blandt de uheldige der fik vand i kælderen efter vinterens rekord nedbør. Efter en hård sortering, har hun betænkt Projekt Puttetæpper med en bunke dejlige tæpper og UFO’er. Vi takker mange gange!