Sarte farver

Inger Olsen, Tølløse, har syet det fine puttetæppe, som Gunda Herlufsen, Fredericia, har monteret og quiltet. Mellemfor er finansieret ved bogsalg, og bagsiden er fra en dødsbodonation.