2 næsten ens puttetæpper

Lene Jakobsen, Kjellerup, har syet 2 puttetæpper efter samme mønster, men med forskelligt udtryk efter stofvalg. Stoffet til toppene er hentet på tantetræf, og Lene har doneret mellemfor og bagsider.