Børnene er glade for søskendetæpper!

I går besøgte Karin og Hanne Julemærkehjemmet Fjordmark for at hjælpe med at sortere det kæmpestore lager af puttetæpper, de havde på loftet.

Det var egentlig det overskud, som pædagogerne på Fjordmark gjorde os opmærksom på i foråret, og som det viste sig, at flere af de andre hjem også har.

Det var fint at se på det i fællesskab! Anne, som står for uddelingen af tæpperne, havde båret alle de tæpper, der var pakket i plastiksække og dermed var mest sårbare, ned i stuen, mens de tæpper, der er pakket i solide plastikkasser med låg, er blevet på loftet i 1. omgang.

Anne havde talt op, at de har 340 puttetæpper! Vel at mærke efter, at de 30 børn, der bor på Fjordmark for tiden, har fået et tæppe – og samtidig har fået lov at vælge et tæppe til deres søskende max. 14 år gamle.

150 børn om året har ophold i 10 uger på Fjordmark – så det vil tage flere år at bruge de 340 tæpper, samtidig med at de løbende modtager nye tæpper! Derfor er pædagogerne på Fjordmark meget glade for den midlertidige ordning med “søskende-tæpper”.

Vi var meget spændte på, hvad børnene på Fjordmark synes om, at det ikke kun er dem, der får et puttetæppe, men også deres søskende?

Når børnene vælger tæpper, foregår det med nogle få børn ad gangen, som får lov at vælge mellem en bunke tæpper – det må ikke være for uoverskueligt for dem.

Pædagogerne fortalte, at børnene blev meget overraskede og meget glade, da de, efter at have valgt, hvilket tæppe, de gerne ville have, fik besked på, at de også måtte vælge et tæppe til deres søskende! De glædede sig meget, til de kunne give deres søskende sådan en fin gave!

Det er vi meget, meget glade for!

Det har været spændende for styregruppen, hvordan dette forslag ville blive modtaget hos børn og pædagoger, og selvfølgelig også blandt tæppetanterne, som nu alle får/har fået mail el. brev med en forklaring, efter at vi fortalte om det på Tæppetante-træf i juni, hvor der var stor opbakning til beslutningen.

1703 birgith lorenz sengetæppe 1
Syet af Birgith Lorenz
1703 birgith lorenz sengetæppe 3
Syet af Birgith Lorenz
1703 birgith lorenz sengetæppe fjordmark 2
Syet af Birgith Lorenz

Rent praktisk: Det viste sig ved gennemgangen af tæpperne, at der var nogle sengetæpper, der havde sneget sig ind mellem puttetæpperne – de erstatter nu de udslidte tæpper, som måske for en tid kan blive brugt som udendørstæpper. Sengetæpperne bliver af hygiejniske grunde vasket oftere end i en almindelig husholdning – ved 60 grader – og det slider.
Der er heldigvis nogle tæppetanter, der gerne syr de store tæpper (140 x 200 cm) til sengene.
Nogle tæpper, der er lidt for små efter de mål, vi syr tæpperne i nu, vil blive brugt til mindre søskende.

Styregruppen tror på, at “søskende-tæpper” er den rigtige løsning til at nedbringe det overskud af puttetæpper, som de 4 julemærkehjem har p.t.
Kildemose bad for 2 år siden om at holde pause i at modtage de store portioner af puttetæpper, som vi deler ud efter Træf og messer, så lageret af tæpper hos dem har en passende størrelse, og de modtager nu igen.

Der er helt klare linier: Søskende-tæpper er en midlertidig løsning, og det, mener pædagogerne på Fjordmark, vil ikke give problemer, når lageret er nedbragt.

Skriv en kommentar