Puttetæpper til Liljeborg

Marianne Jensen, Ølsted, har monteret og quiltet de 8 puttetæpper, som hun efterfølgende har afleveret på Liljeborg. De fire tæpper til højre er fra Pia Ravn, et fra Inge Ravn, et fra Møllequilterne, to fra anonyme.